KITEMEDIATION
zelftest
contact
wat is mediation?
peermediation
op de werkvloer
familie
echtscheiding
gezinsmediator
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


FAMILIEMEDIATION

 

 

 

 

Mijn kinderen vragen steeds naar hun oom, mijn broer.

 

Maar ik kán niet vergeten wat hij heeft gedaan!

 

Met jouw familie lukt het nog wel, maar mijn familie accepteert onze nieuwe relatie gewoon niet.

 

 

Waarom mogen wij de kleinkinderen niet meer zien? Wat hebben we dan verkeerd gedaan?

 

Mediation kan in deze problemen helpen en duidelijkheid bieden.

 

de MARATHONMEDIATION, ook wel FLITSMEDIATION genoemd, is vooral voor een uitgebreid familiconflict een uitgelezen werkwijze.

Hoe dat gaat?

Stelt u zich voor: er is een lang slepend familieconflict.

Tussen broers en zussen onderling, tussen volwassen kinderen en hun ouders, tussen twee broers.

Vaak zijn veel mensen betrokken bij zo'n conflict.

 

Kitemediation stelt voor:

De familie huurt een huis voor een (lang) weekend, met een eet - en zitkamer, een keuken en diverse slaapkamers, genoeg om iedereen, inclusief de mediator, onderdak te bieden.

Vóór de afgesproken datum verzamelt de mediator zoveel mogelijk informatie van alle belanghebbenden: via mail, via intakegesprekken.

Als het betreffende weekend aanbreekt, verzamelen allen zich in de kamer voor een startsessie.

In deze sessie wordt de bereidheid tot overleg en oplossen gepeild, en maken we afspraken voor de komende sessies: hoe laat, wie etc.

Het weekend bestaat dus uit diverse gesprekssessies, maar ook uit gezamenlijke maaltijden en ontspanningsmomenten tussendoor.

Hans Aalbersberg heeft ervaring met deze manier van werken.

Net als bij iedere mediation staat of valt deze manier van werken met de bereidheid de zaak in het reine te brengen, en goede afspraken te maken voor de toekomst.

 

De snelheid - flits - ontstaat omdat alle belanghebbenden permanent aanwezig zijn.

 

Wordt dat niet vreselijk duur?

Kitemediation rekent alleen de werkelijke gesprekstijden en verslaglegging. Niet de reiskosten en de tussenliggende tijd.

 

 

Ook kleinere en minder ingrijpende problemen kunnen middels mediation een oplossing vinden.

Te denken valt aan:

  • werkafspraken
  • schoolkeuze
  • beheer van beschikbare gelden
  • het bespreken van de interne communicatie in een gezin.

Neem gewoon eens vrijblijvend contact op.

 

familie@kitemediation.nl

 

 mediation mediation mediation mediation mediation mediation mediation mediation mediation mediation

Top