KITEMEDIATION
zelftest
contact
contactformulier
wat kost mediation?
flitsmediation
wat is mediation?
peermediation
op de werkvloer
familie
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


FLITSMEDIATION

In sommige gevallen kan een mediation in één lange zitting opgezet én afgerond worden.

Dat gaat dan zo:

 

- de mediator houdt intensieve intakegesprekken met beide partijen

- er wordt besloten dat flitsmediation mogelijk is

- er wordt van tevoren afgesproken op een later tijdstip door te gaan als het niet in een marathonzitting lukt

- er wordt een ruimte gezocht waarin men zich langdurig kan terugtrekken

- de mediation start, een aantal malen onderbroken door pauzes voor koffie/thee, lunch en diner

- we sluiten af met een voorlopige vaststellingsovereenkomst, óf:

- we besluiten op een ander tijdstip verder te gaan; het lukt nu nog niet, maar later wel

 

Voordelen zijn natuurlijk de lage kosten en de snelle oplossing.

Nadelig kan zijn dat de besluiten en afspraken te snel genomen worden: men krijgt spijt bij nader inzien.

Het is aan de mediator de besluiten extra goed op stevigheid en duurzaamheid te testen. Daarnaast is de vaststellingsovereenkomst voorlopig: na een afgesproken tijdsspanne wordt deze als definitief door beide partijen getekend.

 

Flitsmediation: snelheid met zorgvuldigheid!

Top