KITEMEDIATION
zelftest
contact
wat is mediation?
peermediation
wat is het?
op onze school?
op de werkvloer
familie
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


PEERMEDIATION

 

Peermediation is een vorm van leerlingenbemiddeling: als ergens in de school leerlingen ruzie hebben, en ze komen daar zelf niet uit, dan kunnen ze, voordat hun ruzie uit de hand loopt, naar een peermediator toe.

Deze opgeleide medeleerling zal beide ruziemakers uitnodigen om hun probleem op tafel te leggen. Doel van mediation is dat beide partijen onder leiding van een mediator zelf op zoek gaan naar een oplossing voor hun conflict.

Op deze manier kan peermediation bijdragen aan het optimaliseren van de algemene sfeer op een school.

 

 

Uit onderzoek is gebleken dat als leerlingen door leeftijdsgenoten bemiddeld worden, ze zich beter gehoord voelen.

 

Peermediators zijn geen veiligheidsfunctionarissen, politiemensen of rechters. Ze zorgen voor een ontspannend gesprek, waarin partijen al pratend kunnen zoeken naar een win – win – oplossing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN DE SLAG

Hier onder een sterk vereenvoudigd script van hoe een peermediation gestart kan worden.

In elke mediation komen vaste punten naar voren:

- de wil om de onenigheid op te lossen

- afspraken zoals: luisteren, niet onderbreken, eerlijk zijn en open staan voor

   andere visies

- geheimhouding

 

 

mediator 1

Hallo, zijn jullie allebei klaar om de mediation te beginnen?

 

mediator 2

Stellen jullie jezelf voor.

Dit is …… en ik heet …….

mediator 1

Fijn dat jullie allebei naar deze mediationsessie wilden komen. Het is onze taak jullie te helpen een oplossing voor jullie probleem te vinden. Wij zullen onpartijdig blijven en, tenzij jullie iets heel ernstigs zeggen, beloven wij geheimhouding: niets van wat hier besproken wordt, komt naar buiten.

mediator 2

We willen voor deze mediation deze regels gebruiken:

-         gebruik elkaars naam

-         zeg geen dingen die de ander nodeloos beschadigen of beschuldigen

-         luister naar elkaar

-         jullie moeten beiden het probleem willen oplossen

Gaan jullie allebei akkoord met deze afspraken?

mediator 1

A, wil je ons in jouw woorden vertellen wat er volgens jou aan de hand is.

Dus dit is wat volgens jou gebeurd is……?

Heb ik dat goed begrepen?

mediator 2

B, wil je ons in jouw woorden vertellen wat er volgens jou aan de hand is.

Dus dit is wat volgens jou gebeurd is……?

Heb ik dat goed begrepen?

mediator 1

A, hoe voelde je je toen dit begon, en hoe voel je je nu?

Dus je voelde je ……

mediator 2

A, hoe voelde je je toen dit begon, en hoe voel je je nu?

Dus je voelde je ……

mediator 1

Het is belangrijk te weten hoe de ander zich voelt. A, hoe voelt B zich, volgens jou?

Dus B voelt zich ….

mediator 2

B, hoe voelt A zich, volgens jou?

Dus B voelt zich ….

mediator 1

We zouden graag zien dat jullie ideeën en oplossingen bedenken voor jullie probleem.

A, wat zou er volgens jou moeten gebeuren om dit probleem op te lossen?

Dus jij zou graag willen…..

mediator 2

B, wat zou jij graag willen?

Dus jij zou graag willen ……

mediator 1

Zouden jullie nog meer ideeën kunnen bedenken?

 

mediator 2

(schrijft de ideeën op een bord)

 

mediator 1

A, als jij mocht kiezen, welke twee ideeën staan dan het dichtst bij jou?

Dus jij vindt deze twee ….

 

meer informatie op peer@kitemediation.nl

 

peermediation peermediation peermediation peermediation peermediation peermediation peermediation

Top