KITEMEDIATION
zelftest
contact
wat is mediation?
werkwijze
online mediation
peermediation
op de werkvloer
familie
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


MEDIATION

 

Mediation is het samen oplossen van een geschil met de hulp van een onpartijdige bemiddelaar:

de mediator.

 

Overal waar mensen met elkaar in contact komen is mediation toepasbaar.

De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen een eigen oplossing te vinden.

Vaak blijkt dat samen een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. 

Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. In dit Youtube-filmpje een Engelstalig voorbeeld van een zakelijk conflict.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-jm45BRNzEY

 

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van rechtspraak:

 

snelheid

kostenbeheersing

actieve rol van partijen

ruimte voor creatieve oplos­singen

gezamenlijke oplossing gericht op win-win resultaat

 


Hoe groot is het conflict?

Glasl maakte een ladder waarop aangegeven is hoe een conflict zich ontwikkelt.

 

m

 

Mediation kan succesvol zijn in de trappen 1, 2 en 3.

In lagere trappen kan begonnen worden met online mediation: een manier om te stijgen op de ladder van Glasl. 

Beter is binnen de eerste drie stappen de hulp van een mediator in te roepen.

 

ediation mediation mediation mediation mediation mediation mediation mediation mediation mediation

Waarom de naam 'KITE - mediation'?

De vlieger staat model voor de mediation:  het conflict /de vlieger trekt, veroorzaakt spanning en dreigt neer te storten. De vliegeraar / de mediator heeft de touwtjes in handen, en na een spannende vlucht kan de vlieger rustig landen...

 

Top