KITEMEDIATION
zelftest
contact
wat is mediation?
peermediation
op de werkvloer
familie
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


 

ZELFTEST

 

Deze zelftest helpt u om te bezien of mediation geschikt is voor uw conflict. 

Het gaat er om dat u het conflict wilt oplossen.

 

 Dit conflict gaat vooral over communicatie

 

ja/nee

Ik wil graag een snelle oplossing

 

ja/nee

Ik kan geven en nemen in dit conflict

 

ja/nee

Ik wil graag zelf invloed om een oplossing op maat te bereiken

 

ja/nee

Ik zie mogelijkheden voor een redelijke oplossing

 

ja/nee

Ik vind het belangrijk dat mijn zaak eerlijk en vertrouwelijk behandeld wordt

 

ja/nee

Ik zie de andere partij vaak op de werkvloer

 

ja/nee

 

De mediator kan het best werken als beide partijen een of meer keren 'ja' invullen.

Als dat bij u het geval is, kan de mediator de andere partij bovenstaande vragen voorleggen.

Dit kan de start zijn van de mediation, van een oplossing van de problemen.

 

Vragen? info@kitemediation.nl

Top